Koszyk jest pusty

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014

§1 Wstęp
 1. Niniejszy regulamin precyzuje zasady realizacji zakupów w sklepie internetowym dostępnej pod adresem www.czarls.eu
 2. Właścicielem portalu www.czarls.eu jest firma Firma Handlowa Ana Cezary Czapiewski w dalszych częściach regulaminu zwana Sprzedawcą , z siedzibą 78-400 Szczecinek, Warcisława IV 26, NIP: 673-114-45-15, REGON: 330412810, adres e-mail: sklep@czarls.eu, tel: 509 849 243, fax: 94 37 518 40. Numer wpisu do ewidencji:4971,wydany przez Urząd Miasta 78-400 Szczecinek Pl.Wolności 13
 3. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.czarls.eu – w dalszej części regulaminu zwana Klientem.
 4. Oferowane towary na stronie www.czarls.eu są nowe i wolne od wad.
 5. Oferowane towary na stronie www.czarls.eu są oryginalne, posiadają metki jak i inne oznaczenia wymagane przepisami prawa handlowego w Polsce.
§2 Cennik oferowanych towarów
 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami brutto w polskich złotych i zawierają podatek VAT wg stawek określonych przez obowiązujące akty prawne.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty te są doliczane do wartości zamówionych pozycji po wyborze przez zamawiającego formy dostawy ( formy dostawy opisane są w §6).
 3. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
§3 System rabatów
 1. Osoby dokonujące zakupów na portalu www.czarls.eu mogą korzystać z ogłaszanych na portalu sprzedaży promocyjnych wybranych tytułów.
 2. Osoby dokonujące regularnych zakupów mogą ubiegać się o możliwość skorzystania ze specjalnych rabatów dla stałych Klientów. Regulamin przyznawania rabatów specjalnych dla stałych Klientów dostępny jest poprzez portal sklepu.
§4 Składanie zamówień
 1. Złożenie zamówienia poprzez portal www.czarls.eu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i określonych w nim zasad sprzedaży.
 2. Składając zamówienie poprzez portal www.czarls.eu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
 3. Klient, przesyłając zamówienie do sklepu internetowego, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłanie przez sklep internetowy automatycznego potwierdzenia przesłania zamówienia na adres e-mail Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i rejestracji zamówienia w elektronicznym systemie obsługi sklepu.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili wysłania do zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę dostępności zamówionego towaru.
 5. Zamówienia kierowane drogą elektroniczną powinny zawierać pełne dane Klienta włącznie z dokładnym adresem wysyłkowym oraz adresem e-mail w celu umożliwienia kontaktu i potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz informowania o postępach w realizacji.
 6. Zamówienia może składać osoba posiadająca konto na portalu lub osoba dokonująca jednorazowych zakupów. W każdym przypadku Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych.
 7. Podane w regulaminie koszty wysyłki ograniczają dostawy wyłącznie do terytorium Polski.
 8. Aby złożyć zamówienie należy wybrać towar z katalogu sklepu i przejść do procedur wysyłki zamówienia.
 9. Zamówienia od klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.czarls.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 10. Konsultacje telefoniczne lub osobiste w sprawie złożonych zamówień możliwe są w godzinach otwarcia firmy czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 w sobotę od 10:00 do 13:00 godziny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
§5 Anulowanie zamówień
 1. Złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie przez program obsługi sklepu internetowego. Aby zagwarantować szybką realizację złożonych zamówień w tym samym lub w następnym dniu roboczym rozpoczyna się faza realizacji zamówienia.
 2. Aby anulować złożone zamówienie wymagany jest kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Sprzedawcy. Jeśli zamówienie zostało złożone w godzinach otwarcia firmy, to można je anulować tylko przez kontakt telefoniczny w ciągu godziny od złożenia zamówienia. Jeśli zamówienie zostało złożone poza godzinami otwarcia firmy, to można je anulować przez kontakt telefoniczny w najbliższym dniu roboczym w godzinach od 10:00 do 13:00.
 3. Klient dokonujący telefonicznego anulowania zamówienia jest zobligowana do przesłania pisemnego wniosku o anulowanie ( faxem lub drogą elektroniczną), na adres wskazany podczas telefonicznego zgłoszenia.
§6 Dostawa
 1. Koszty wysyłki uzależnione są od wagi zamówionych towarów. Możliwe są następujące opcje:
  • Odbiór osobisty w siedzibie firmy
  • Paczkomat : 8.86 zł brutto ( obecnie darmowa )
  • Przesyłka kurierska DPD: 10,00 zł brutto ( obecnie darmowa )
  • Przesyłka kurierska pobraniowa DPD: 15.50 brutto ( obecnie darmowa )
  • Poczta Polska – paczka priorytetowa: 13.00 zł brutto (tylko dla zamówień do 2 kg – obecnie darmowa )
  • Poczta Polska – paczka priorytetowa pobraniowa: 15,00 zł brutto (tylko dla zamówień do 2 kg – obecnie darmowa )
 2. Zamówienia na kwotę powyżej 500 zł brutto wysyłane są przesyłką kurierską ,pocztową bądź za pośrednictwem Paczkomatu na koszt Sprzedawcy. ( obecnie wszystkie paczki są wysyłane na koszt firmy )
 3. W każdej przesyłce wraz z zamówionym towarem dostarczana jest faktura VAT na życzenie klienta bądź paragonu fiskalnego, jako udokumentowanie dokonanej transakcji.
 4. Koszty wysyłki kalkulowane są dla wysyłki na terytorium Polski.
 5. Klient podczas odbioru przesyłki z zamówionym towarem jest zobowiązany do sprawdzenia jej stanu. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej protokół powstałej szkody. Protokół szkody powinien być przesłany do Sprzedawcy razem z reklamacją, jeśli uszkodzenie opakowania będzie powodem uszkodzenia towaru i rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
§7 Formy płatności
 1. Za zakupy realizowane w sklepie internetowym na portalu www.czarls.eu można dokonywać płatności elektronicznych poprzez system IPKO lub płatności tradycyjnych (przedpłaty lub płatność po odbiorze towaru) bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Klient może skorzystać z jednej z formy płatności:
  • IPKO:
 2. Usługa polega na pełnej integracji zakupu dokonanego w sklepie internetowym z rachunkiem bankowym.
 3. Podczas finalizowania zakupu, wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie - w ten sposób nie musisz sprawdzać numerów rachunków, nazw sklepów itd.
  • Przedpłata: płatność w tradycyjnej formie jako przelew na podstawie elektronicznej faktury Proforma –termin płatności do 7 dni od daty wystawienia proformy.
  • Płatność przelewem po odbiorze zamówionych towarów: forma zapłaty dostępna dla stałych Klientów portalu, posiadających specjalne uprawnienia – termin płatności do 7 lub 14 dni od daty wystawienia faktury.
§8 Czas realizacji zamówień
 1. Wszystkie pozycje znajdujące się w katalogu sklepu można zamówić za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Zamówienia na towary dostępne na bieżąco realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Dla towarów, które muszą być sprowadzone od zagranicznych partnerów na potrzeby indywidualnego Klienta termin realizacji zamówienia to 10-20 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze, zamówienia składane w soboty, niedziele lub w święta będą realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
§9 Etapy realizacji zamówień
 1. Przyjęcie złożonego przez stronę www zamówienia zostaje potwierdzone drogą elektroniczną.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu IPKO po zaksięgowaniu przedpłaty (100% zaliczki na zamówione towary i koszty ich wysyłki do zamawiającego) na koncie Sprzedawcy zamówione pozycje, w zależności od ich statusu, zostają wysłane do Klienta lub zamówione u importera, a zamówienie przechodzi w stan oczekiwania na dostawę towaru.
 3. Przy wyborze opcji Przedpłaty, Klient otrzyma w załączniku drogą elektroniczną fakturę Proforma, zawierającą wszystkie dane niezbędne do uiszczenia należności. Wszystkie dalsze procedury przebiegają jak w przypadku wyboru systemu IPKO.
 4. Każdorazowo Klient otrzymuje drogą elektroniczną informacje o bieżącym statusie zamówienia. Dotyczy to wyłącznie zarejestrowanych użytkowników, czyli tych którzy posiadają konto osobiste na portalu sklepu.
 5. Firma Handlowa Ana może odmówić realizacji zamówienia, jeśli Klient nie wypełni wymogów niniejszego regulaminu, a w szczególności nie dokona płatności z tytułu zamówienia. O odmowie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§10 Reklamacje z tytułu was Towaru (Rękojma)
 1. Firma Handlowa Ana Cezary Czapiewski z siedzibą w Szczecinku odpowiada jako Sprzedający wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. Zgłoszenie wady przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. W szczególności Klient może dokonać zgłoszenia osobiście w sklepie stacjonarnym należącym do Sprzedającego lub w drodze wysyłkowej na adres:
  Firma Handlowa Ana Cezary Czapiewski
  Warcisława IV 26 78-400 Szczecinek
 4. W celu zgłoszenia wady wskazane jest: opisanie wady i podanie daty jej stwierdzenia, zgłoszenie wybranego żądania, wykazanie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu), podanie danych kontaktowych oraz preferowanego sposobu zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Treść zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi wyłącznie przykład i pozostaje bez wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji.
 5. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może również skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego dostępnego w Sklepie Internetowym (zakładka Regulamin).
 6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym ,kurierskim jak i za pośrednictwem paczkomatu.
§11 Odstąpienie od umowy
 1. Klientowi sklepu internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14-stu dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient przed upływem terminu odstąpienia od umowy winien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną ( scan podpisanego oświadczenia, którego otrzymanie potwierdza niezwłocznie sprzedawca) lub drogą pocztową –wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 5. Klient zobowiązuje się odesłać zamówiony towar i wypełnione oświadczenie (oryginał) odstąpienia od umowy na adres podany w §1 p.2.
 6. Zwrot pieniędzy dokonany będzie w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie towaru oraz towaru na konto bankowe z którego Sprzedawca otrzymał płatność od Klienta ( chyba, że Klient w oświadczeniu odstąpienia od umowy poda inny numer rachunku do zwrotu środków).
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym, kurierskim bądź za pośrednictwem paczkomatu.
§12 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowa Ana Cezary Czapiewski, Warcisława IV 26 78-400 Szczecinek, NIP: 673-114-45-15, REGON: 330412810.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z ustawą Klient sklepu internetowego www.czarls.eu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. Dane mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta, w tym m.in. informowania o statusie zamówienia lub uzyskania opinii klienta dotyczącego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia za poprzednią zgodą wyrażoną przez klienta na taki sposób przetwarzania danych osobowych.
 3. Klient w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach innych niż związanych z realizacją zamówienia, w tym marketingowych.
§13 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu www.czarls.eu
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 3. Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna.
 4. Sklep internetowy www.czarls.eu używa plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu obsługi Klientów.
 5. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej sklepu, komentarze lub zgłoszenia dotyczące ewentualnych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres sklep@czarls.eu
 6. Regulamin będzie interpretowany zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudzień 2014.
ZAŁACZNIKI :

Załącznik nr 1 - oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 - formularz reklamacji

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach:

Administratorem danych osobowych jest firma Firma Handlowa "Ana" Cezary Czapiewski. Na podany adres będzie wysyłany wyłącznie informacja o ofercie naszej firmy.